công trình cao tầng

Hà Nội cho phép nâng tầng tại các dự án cải tạo tập thể cũ

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc công trình cao tầng trong khu vực nội đô lịch sử TP Hà Nội. Đây là văn bản pháp lý đặc biệt quan trọng, làm cơ sở cho việc xây dựng các công trình cao tầng ở khu vực trung tâm Thủ đô.