công tác văn phòng

Khai giảng lớp bồi dưỡng công tác văn phòng cấp ủy trong CAND năm 2019

Sáng 3-7, tại Hà Nội, Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị CAND tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng công tác văn phòng cấp ủy trong CAND năm 2019. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo.

Khai giảng lớp bồi dưỡng công tác văn phòng cấp ủy trong CAND

Sáng 23-8, tại Hà Nội, Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương (CATƯ) phối hợp với Học viện Chính trị CAND tổ chức Khai giảng Lớp bồi dưỡng công tác văn phòng cấp ủy trong CAND năm 2016.