công tác tuyên giáo

Cải tiến việc tuyên truyền, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng

Ngày 29-11, tại TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2018 của khu vực miền Trung-Tây Nguyên. 

Công an tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tuyên Quang ký kết Chương trình phối hợp công tác

Sáng ngày 11-7-2017, tại Hội trường Tỉnh uỷ Tuyên Quang, Công an tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã tổ chức Lễ ký Chương trình phối hợp công tác, giai đoạn 2017 - 2020. 

Phối hợp trong công tác tuyên giáo từng bước đi vào thực chất, hiệu quả hơn

Sáng 15-6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2017 Cụm Ban Tuyên giáo các Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội.

Nâng cao hiệu quả công tác Tuyên giáo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới

Ngày 29-12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác ngành tuyên giáo năm 2015; 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội XI của Đảng; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016. 

Đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên giáo

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết của Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, năm 2015, công tác tuyên giáo cần tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ.