công tác tuần tra kiểm soát

Nửa đêm kẹp 3 ra đường cùng 2 biển số xe máy

3 thanh niên đi trên một chiếc xe máy có biểu hiện nghi vấn, khi bị kiểm tra thì phát hiện trong túi có 2 biển kiểm soát xe mô tô ngoại tỉnh, 2 ổ khóa xe mô tô, chìa khóa xe máy...