công tác tạm giam

Nâng cao hiệu quả phục vụ công tác tạm giam, tạm giữ

Ngày 6-7, tại Quảng Bình, Tổng cục VIII, Bộ Công an đã tổ chức Hội thảo thực trạng và nhu cầu về cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tại các trại tạm giam, nhà tạm giữ; tổ chức, cán bộ lực lượng quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam trong CAND.

Trại giam Đắk Plao nỗ lực vượt khó

Mặc dù mới được thành lập và đi vào hoạt động trong điều kiện hết sức khó khăn nhưng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, Trại giam Đắk Plao thuộc Tổng cục VIII, Bộ Công an đã luôn khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt công tác quản lý giáo dục, cải tạo khơi dậy lòng hướng thiện trong tâm hồn những con người đã trót lầm đường lạc lối. Qua đó giúp họ thấy những giá trị tốt đẹp của cuộc sống, tạo động lực quyết tâm làm lại cuộc đời.