công tác nhân sự

Chủ động công tác nhân sự cho nhiệm kỳ mới

Trong bài phát biểu bế mạc hội nghị Trung ương 9, khoá XII, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh, khái quát một số vấn đề, trong đó có vấn đề quy hoạch chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIII, công tác kỷ luật Đảng.

Trung ương nghiên cứu giới thiệu nhân sự lãnh đạo cơ quan Nhà nước

Sáng 6-7-2016, Trung ương làm việc tại Hội trường, thảo luận về dự thảo Quy định thi hành Điều lệ Đảng và dự thảo Quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng.

Nhận diện thủ đoạn xuyên tạc công tác nhân sự nhà nước

Để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống, công tác nhân sự phải đi trước một bước. Chính vì vậy mà Hội nghị Trung ương 2 (10 - 12-3-2016) đã bàn bạc, thống nhất và quyết định bước đầu phân công một số ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong nội bộ Đảng. Đồng thời chuẩn bị nhân sự cho các cương vị chủ chốt của Nhà nước.

Từ nhiệm trước nhiệm kỳ đáng được chia sẻ, tôn vinh

Trước thời điểm Quốc hội tiến hành công tác nhân sự, phần việc được chú ý nhất trong kỳ làm việc lần này, đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc đã chia sẻ những điểm đặc biệt như lần đầu tiên Quốc hội khóa cũ tiến hành bầu nhân sự cho khóa mới, lần đầu tiên các lãnh đạo chủ chốt tiến hành tuyên thệ trước Quốc hội, trước nhân dân theo quy định của Hiến pháp 2013 vừa được sửa đổi.

Trung ương tiếp tục bàn công tác nhân sự

Trong ngày làm việc thứ 6 (19-12), Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tiếp tục bàn về công tác nhân sự khóa tới.

Cần tỉnh táo trước các chiêu trò ‘gây nhiễu’ về công tác nhân sự

Càng cận kề Đại hội XII của Đảng, trên mạng Internet xuất hiện nhiều thêm những nhân vật tự xưng “chuyên gia”, “nhà bình luận” đưa ra các suy xét, phán đoán về tình hình nhân sự của Đảng ta.

BCH Trung ương thảo luận nhân sự khóa XII

Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 12 (khóa XI), Bộ Chính trị sẽ trình Trung ương kết quả giới thiệu nhân sự qua hai vòng của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương; Báo cáo về công tác chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt.

Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Tổng thư ký Quốc hội

Tại phiên họp sáng 15/9, UBTV Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 13. Dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội tại kỳ họp khoảng 31 ngày (không kể các ngày nghỉ), khai mạc vào ngày 20/10 và dự kiến bế mạc vào ngày 26/11. 

Không để hành vi 'luồn lách' trong công tác nhân sự Trung ương

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trong quá trình triển khai, quán triệt phương hướng công tác nhân sự và quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, cần nhấn mạnh cao độ tinh thần trách nhiệm, nắm vững nguyên tắc. “Nếu không đúng quy trình, dễ luồn lách để đạt được mục đích, tham vọng cá nhân, bất chấp nguyên tắc, quy chế của Đảng” – Tổng Bí thư lưu ý. 

Hội nghị Trung ương 11 cho ý kiến vấn đề nhân sự

Theo Tổng Bí thư, tại Hội nghị lần này, Trung ương cần cho ý kiến, thảo luận và quyết định phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. 
« Trước1 2