công tác dự báo bão

Tất cả các nước đều không dự báo đúng cơn bão số 16

Ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng thuỷ văn Quốc gia khẳng định, bão Tembin được dự báo sát thực tế, mức độ tin cậy tương đương các đài quốc tế, thậm chí khi bão vào gần bờ, các dự báo của Việt Nam còn chính xác hơn nhờ có đầy đủ dữ liệu từ các trạm quan trắc.