công tác Đảng

Đại hội Đảng bộ Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội

Ngày 21/8, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy TP Hà Nội tổ chức Đại hội Đảng bộ lần 1, nhiệm kỳ 2015-2020.