công tác cơ yếu

Bế giảng lớp huấn luyện chuyên đề kỹ thuật nghiệp vụ mật mã trong CAND

Chiều 13-6, Lớp huấn luyện chuyên đề kỹ thuật nghiệp vụ mật mã năm 2019 cho Công an các đơn vị, địa phương trong toàn quốc do Cục Viễn thông và cơ yếu, Bộ Công an tổ chức đã bế giảng tại Hà Nội. Đợt Huấn luyện lần này có sự tham của 137 học viên đến từ 72 Công an các đơn vị, địa phương trong toàn quốc.

Quy định mới về trợ cấp hằng tháng đối với Quân nhân, CAND và cán bộ đã nghỉ việc

Ngày 22/1, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 09/2015/NĐ-CP về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ đã nghỉ việc.