công sản

Đủ kiểu phung phí công sản tại Sawaco

Theo kết luận của Thanh tra TP Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) được giao quản lý, sử dụng đến 233 mặt bằng nhà, đất để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong số này, Sawaco chỉ phải trả tiền thuê đất hằng năm cho 10 nhà, đất và ít nhất đã có 166 mặt bằng nhà đất được UBND thành phố miễn tiền thuê đất trước năm 2014.

Nhìn nhận và xử lý công sản như một giá trị văn hóa nhân văn

Sự bất cập, mơ hồ trong nhận thức về giá trị công sản và những sơ hở trong quản lý công sản đã dẫn đến tình trạng các công ty, các nhóm lợi ích ngang nhiên chiếm đoạt công sản trên toàn thế giới. Các công ty và các nhóm lợi ích không chỉ chiếm đoạt hạ tầng, luật lệ, thị trường chứng khoán, các phương tiện truyền thông  theo nhiều cách, mà còn chiếm đoạt tâm trí xã hội với tư cách một tài sản công bằng quảng cáo tiếp thị vô hạn độ, gây ra nhiều vấn nạn xã hội, nhân văn.