công nhân bị giật điện

Vệ sinh bồn nước, 2 công nhân bị điện giật tử vong

Trước khi làm vệ sinh bồn nước, 2 công nhân đã không ngắt cầu dao dẫn điện vào phao nên điện dò rỉ vào bình dẫn đến cả 2 bị điện giật chết ngay tại chỗ.