công nghệ xử lý rác thải

Loay hoay với công nghệ xử lý rác thải hiện đại

Lượng rác thải sinh hoạt tại TP Hồ Chí Minh hiện đã ở mức 8.900 tấn/ngày trong khi công nghệ xử lý rác thải hiện nay chỉ là tái chế và chôn lấp gây ô nhiễm môi trường. 

Cần quy định thống nhất việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải

Thông tin về tình hình quản lý chất thải rắn trên cả nước vào ngày 26-11, ông Đỗ Tiến Đoàn, cán bộ Vụ Quản lý chất thải - Tổng cục Môi trường cho biết, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt của cả nước hiện đã ở mức 61.000 tấn/ngày.