công nghệ nano bạc

Nước rửa tay công nghệ nano bạc–hữu ích trong phòng dịch COVID-19

Giữa lúc dịch COVID-19 bùng phát, việc ra đời loại nước rửa tay khô công nghệ nano bạc do Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương (Bộ Y tế) với những ưu thế vượt trội, đã trở nên vô cùng có ý nghĩa trong việc chung tay với Chính phủ và ngành y tế phòng, chống căn bệnh này.