công nghệ lạc hậu

Nguy cơ ô nhiễm môi trường từ các nhà máy nhiệt điện than

Nhiệt điện than vẫn đang là xu hướng được ưu tiên trong bối cảnh Việt Nam cần nguồn điện năng lớn phục vụ cho phát triển đất nước. Tuy nhiên, nhiệt điện than cũng tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường cao nếu không kiểm soát được khí thải, tro bụi… đặc biệt là với những nhà máy sử dụng công nghệ lạc hậu.

Vỡ đường ống nhà máy Alumin Nhân Cơ: Lãnh quả đắng từ công nghệ lạc hậu của Trung Quốc3

Sự cố vỡ đường ống nhà máy Alumin Nhân Cơ khiến lượng xút tràn ra suối gây chết cá đã được khắc phục. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, mối hiểm hoạ từ các tổ hợp nhà máy bauxite Tây Nguyên nằm ở chỗ chúng đều sử dụng công nghệ lạc hậu.

Cần xem lại quy định về mức định lượng xả thải trong cấu thành tội phạm

Trong dự thảo Luật có sửa đổi Điều 235 “Tội gây ô nhiễm môi trường” của Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015 quy định theo hướng giảm mức định lượng xả chất thải ra môi trường và mức quy chuẩn kỹ thuật quốc gia làm căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng mức định lượng quy định như dự thảo Luật vẫn còn quá cao, chưa đáp ứng yêu cầu phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường...