công nghệ Nano-Bioreactor Nhật Bản

Tổ chức làm sạch sông Tô Lịch không tuân thủ đúng yêu cầu của thành phố

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội đã giao Sở Xây dựng giới thiệu 1 hồ nước đọng trên địa bàn thành phố  để Tổ chức Xúc tiến Thương mại Môi trường Nhật Bản xử lý mùi và làm sạch nước, bùn.