công khai doanh nghiệp nợ thuế

Hà Nội công khai danh sách 140 đơn vị nợ thuế, phí

Cục Thuế TP Hà Nội đã công bố đợt tháng 2.2018 danh sách 140 đơn vị nợ thuế, phí, tiền thuê đất, với tổng số nợ 284,734 tỷ đồng; trong đó, có 1 doanh nghiệp nợ tiền thuê đất 1,820 tỷ đồng; 139 doanh nghiệp nợ thuế, phí 282,914 tỷ đồng.

Bị bêu tên, 175 doanh nghiệp đã nộp 1.104 tỷ đồng nợ thuế

Số liệu từ Cục Thuế Hà Nội cho biết: sau khi đơn vị này công khai 268 doanh nghiệp nợ thuế, tính đến ngày  31/8/2015, đã có 175/268 doanh nghiệp đã nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền 1.104 tỷ đồng.