cộng đồng trí thức Việt

VNG kết nối cộng đồng trí thức Việt tại Singapore

Diễn đàn cập nhật tình hình phát triển của nền kinh tế Internet Việt Nam và thảo luận cơ hội cho các chuyên gia trong và ngoài nước tham gia vào thị trường tiềm năng này