công điện của Thủ tướng Chính phủ

Thủ tướng yêu cầu triển khai ứng phó bão số 2 theo phương châm “bốn tại chỗ”

Công điện của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, hiện nay là thời kỳ trọng điểm bão, lũ; Phạm vi dự kiến ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lớn rất rộng, thời gian đổ bộ vào thời điểm triều cường. Diễn biến của áp thấp nhiệt đới, mưa lũ còn rất phức tạp.