công dân Việt Nam ở nước ngoài

Đã hỗ trợ 800 công dân về nước, còn 40 người đang mắc kẹt

Từ 21 – 25/03/2020, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài nước hỗ trợ khoảng 800 công dân về nước an toàn. Đến nay còn khoảng 40 công dân bị “kẹt” tại các sân bay quốc tế nước ngoài.