công bố luật

Công bố 11 luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua

Chiều 16-12, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam công bố 11 luật đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua. Đồng chí Đào Việt Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước chủ trì họp báo.  

Công bố 7 Luật, 1 Nghị quyết và 1 Pháp lệnh

Sáng 29-4, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố Luật, Nghị quyết của Quốc hội và Pháp lệnh. 

Văn phòng Chủ tịch nước công bố 16 Luật và 7 Nghị quyết

Chiều 18-12, Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục công bố Lệnh của Chủ tịch nước 7 Luật và 5 Nghị quyết đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua dưới sự chủ trì của đồng chí Giang Sơn, Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chủ tịch nước.

Văn phòng Chủ tịch nước công bố 9 Luật và 2 Nghị quyết

Sáng 18-12, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 9 Luật và 2 Nghị quyết đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua. Chủ trì buổi họp báo là đồng chí Giang Sơn, Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chủ tịch nước.

Văn phòng Chủ tịch nước công bố 8 luật

Sáng 12/12, Văn phòng Chủ tịch nước đã tiếp tục tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố 8 luật gồm có: Luật Hộ tịch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự; Luật Đầu tư; Luật Doanh nghiệp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật về thuế; Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; Luật Giáo dục nghề nghiệp.