còn thiếu

Hà Nội: Còn 43% thôn, tổ dân phố chưa có nhà văn hóa

Theo UBND Thành phố Hà Nội cho biết, hiện toàn thành phố có 3.685/6.461 thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa, chiếm 57%. Trong đó, số tổ dân phố có nhà văn hóa là 1.491/5.412, chiếm 27,5%.