con mượn nợ

Con gái thiếu nợ mẹ bị giam giữ nhiều ngày

Không tìm được con nợ để lấy lại tiền Nga đã giam giữ mẹ của con nợ để gây áp lực đòi lại tiền...