con ma

Ngáo đá, nghịch tử dùng dao chém bố mẹ trọng thương

Sau khi sử dụng ma túy đá, Quý lên cơn ngáo đá và cho rằng bố mẹ là 2 con ma nên đã dùng tay bóp cổ, dùng dao chém trọng thương.


Phỏng vấn con ma

Phóng viên (PV): Thưa anh, đặc biệt nổi bật nhất của ma là gì ạ?