cơn lốc ảo

"Cỏ Mỹ" -“cơn lốc ảo” ma túy mới và kết cục đau lòng được báo trước

Đánh vào tâm lý thích cảm giác mới lạ, sử dụng ma túy mới của dân chơi, một số đầu nậu đã tuồn ra thị trường “đen” một số loại ma túy tổng hợp có dạng thức mới với mức độ phê tăng gấp bội so với các loại ma túy thông thường.

Cơn lốc ảo, hậu quả thực

"Trai tài cắn thuốc lắc/ Gái sắc quất cần sa/ Đập đá quay tay, tu thành chính quả"… đọc những câu thơ tự chế này trên một trang mạng internet của hội - nhóm "đập đá, phá ke" chúng tôi thấy giật mình trước nguy cơ nhãn tiền của nó.