con đường chong chóng

Con đường chong chóng rực rỡ sắc màu giữa lòng Thủ đô

Nằm trong di tích Hoàng thành Thăng Long con đường chong chóng rực rỡ sắc màu đã thu hút đông đảo các bạn trẻ cũng như người dân Thủ đô đến du xuân trong những ngày đầu xuân Kỷ hợi 2019.