con bất tỉnh

Đi soi nhái dính bẫy điện, cha tử vong, con bất tỉnh

Người thân phát hiện anh Tú đã tử vong, còn con trai bất tỉnh trên ruộng lúa vì dính phải bẫy điện.