cơm không canh

Đâm chết người từ chuyện bán cơm không có canh

Vì chủ quán bán cơm không có canh, Đặng Ngọc Cường lên tiếng chửi bới. Thấy vậy, một phụ nữ trong quán liền lên tiếng chửi lại Cường thì bị đối tượng này dùng dao đâm tử vong...