cơ sở y tế

Sau 29 năm tỉnh Phú Yên mới thành lập Trung tâm cấp cứu 115

UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành quyết định thành lập Trung tâm cấp cứu 115 để thực hiện nhiệm vụ sơ cứu, cấp cứu, vận chuyển bệnh nhân và người bị tai nạn từ hiện trường đến các cơ sở y tế gần nhất.