cơ sở kinh doanh cá Dũng Thuộc

Sự thật 30 tấn cá nục nhiễm chất phenol ở Quảng Trị

30 tấn cá nục bị nhiễm chất phenol thực chất chỉ 20 tấn, được chủ cơ sở này thu mua vào thời điểm cá biển ở Hà Tĩnh và Quảng Bình chết hàng loạt.