cơ sở karaoke vi phạm

Xử phạt cơ sở karaoke chưa đảm bảo yêu cầu an toàn PCCC

Theo Phụ lục III nghị định 79/2014/NĐ-CP quy định về Danh mục cơ sở thuộc diện phải thông báo với cơ quan Cảnh sát PCCC về việc bảo đảm các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy trước khi đưa vào sử dụng, nhưng hiện nay, trên địa bàn TP Đà Nẵng, nhiều cơ sở kinh doanh, ngành nghề có điều kiện này.