cơ sở hạt nhân Iran

Iran tuyên bố bị "khủng bố hạt nhân"

Iran gọi vụ tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân Natanz ngày 11/4 là một cuộc "khủng bố hạt nhân" nhằm ngăn cản sự phát triển của ngành công nghiệp hạt nhân tại quốc gia Trung Đông.