cơ sở cách ly

Đề xuất hỗ trợ 100% tiền điện tại bệnh viện, cơ sở cách ly tập trung phòng dịch COVID-19

Ngày 31/3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, EVN đã đề xuất Chính phủ cho phép hỗ trợ 100% tiền điện đối với các cơ sở khám chữa bệnh và khu cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19.