cố sát

Đâm bạn suýt chết vì một câu nói trên bàn nhậu

Vì câu nói "Pêđê chó", Hoa cầm dao đâm Phao trọng thương, gây thương tật vĩnh viễn 64%, rồi bỏ trốn.