cơ quan tham mưu chiến lược

Chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Ngày 29/9, Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức họp báo tuyên truyền Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

    Bộ Tổng Tham mưu kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập

    “Bộ Tổng Tham mưu đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng” - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định tại Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.