cơ quan chủ quản

Đề nghị các cơ quan chủ quản phối hợp triển khai quy hoạch báo chí

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa có công văn gửi gửi các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các cơ quan báo chí về việc phối hợp triển khai quy hoạch báo chí.