cổ phiếu

Bán ròng một số cổ phiếu, các quỹ ngoại tiếp tục đổ tiền về đâu?

Việc bán ròng các cổ phiếu sẽ khiến cho các quỹ ngoại thu về một lượng tiền khá lớn, tuy nhiên việc các quỹ này thu hút tiền về và hiện tiếp tục đầu tư vào đâu là câu hỏi lớn mà nhiều nhà đầu tư quan tâm.