cô giáo hiến máu

Cô giáo mầm non 28 lần hiến máu nhân đạo

Không những là cô giáo mầm non dạy giỏi cấp thành phố, cô Vân còn là người tham gia tích cực phong trào hiến máu nhân đạo.