cơ cấu lại

Phát triển mỗi xã một sản phẩm trong xây dựng nông thôn mới

Sáng nay (2-3) tại TP. Hạ Long (­tỉnh Quảng Ninh), Bộ NN&PTNT tổ chức Hội nghị phát triển mỗi xã một sản phẩm trong xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tham dự và chỉ đạo hội nghị.

Cần cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước để hoạt động hiệu quả

Ngày 12-6, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức hội thảo “Kinh tế nhà nước và cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước: Thực hiện 2011-2020 và kiến nghị quan điểm, phương hướng đến năm 2030.”

32 đơn vị sự nghiệp công lập đã được phê duyệt phương án cổ phần hóa

Theo Ban Chỉ đạo đánh giá tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp cho biết, 6 tháng đầu năm, Chính phủ đã phê duyệt phương án cổ phần hóa 19 DNNN - bằng 86,2% so với cùng kỳ năm 2017- tổng giá trị doanh nghiệp là 40.672,09 tỷ đồng, giá trị vốn nhà nước chiếm 23.084,23 tỷ đồng.