cố Tổng Bí thư Lê Duẩn

Công an nhân dân phát huy truyền thống vẻ vang

Suốt 75 năm song hành cùng đất nước, ở các giai đoạn cách mạng, các sự kiện lịch sử trọng đại, trong chiến tranh cũng như lúc hòa bình xây dựng đất nước, lực lượng Công an nhân dân (CAND) luôn một lòng một dạ tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân.

Miền Đông gian lao mà anh dũng

Ngay từ đầu chống Pháp, miền Đông Nam Bộ đã trở thành một căn cứ chống Pháp nổi danh với truyền thống “Miền Đông gian lao mà anh dũng”.