cố Thủ tướng Singapore

Rồng thiêng, sư tử biển và Singapore phồn thịnh1

Trong các vấn đề quốc tế, không có bất kỳ nhân vật nào được cả một thế hệ các nhà lãnh đạo thế giới thường xuyên tham khảo ý kiến và chăm chú lắng nghe bằng “Nhà hiền triết của Singapore”. Ông nổi tiếng với câu đúc kết: “Chúng tôi phải đi theo bất kỳ hướng nào theo tiếng gọi của tình hình thế giới nếu chúng tôi muốn tồn tại và là một phần của thế giới hiện đại này. Nếu chúng tôi không kết nối với thế giới hiện đại, chúng tôi chết. Chúng tôi sẽ quay trở lại cái làng chài trước đây”.

Cộng đồng quốc tế tôn vinh cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu

Ngay sau khi Singapore thông báo cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu qua đời, nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã gửi lời chia buồn biểu thị sự trân trọng đối với vị lãnh đạo này.