có 5 tiền án

Tên trộm có 5 tiền án gỡ mái ngói đột nhập vào nhà

Tùng nghiện ma túy và có 5 tiền án. Sau khi ra tù vào tháng 4, Tùng trèo lên nhà dân, gỡ mái ngói đột nhập vào trộm tài sản.