chuyên gia AI

Chuyên gia AI của Google về đầu quân cho Apple

Trước khi sang với Apple, Goodfellow được biết đến là chuyên gia hàng đầu thế giới về AI, đứng đầu bộ phận AI và tìm kiếm của Google.