chuyển đổi số

Quyền Bộ trưởng TT&TT nêu ba sáng kiến về chuyển đổi số trong ASEAN

Nêu lên ba sáng kiến táo bạo về chuyển đổi số trong ASEAN tại phiên họp ASEAN Số (Digital ASEAN), trong khuôn khổ Hội nghị WEF ASEAN 2018 diễn ra vào ngày 11-9, quyền Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh "ASEAN sẽ là nơi đầu tiên trên thế giới trở nên phẳng" khi hiện thực hóa được các sáng kiến đó. 

Chuyển đổi vận hành số để kích hoạt tăng trưởng dịch vụ tài chính

81% doanh nghiệp khối dịch vụ tài chính tin tưởng cần chuyển đổi số để nắm bắt thành công.