chương trình tài trợ thương mại

BIDV - đối tác hàng đầu của ADB tại Việt Nam

Ngày 4-9 tại Singapore, trong khuôn khổ Hội thảo Tổng kết Thương mại Toàn cầu thường niên (Global Trade Review - GTR) 2018, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã công bố danh sách các ngân hàng đạt giải thưởng của Chương trình Tài trợ thương mại (TFP). 

Tài trợ 20 triệu USD/năm giúp hoạt động thương mại ở Việt Nam

Đây là chương trình tài trợ thương mại (TFP) của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (OCB) dành cho 12 ngân hàng đối tác tại Việt Nam.