chương trình làm việc

Thông báo Hội nghị Trung ương 7

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 7-5 đến ngày 12-5-2018, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp Hội nghị lần thứ 7 khóa XII.

Ngày làm việc thứ bảy Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Ngày 20-12-2015, buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, nghiên cứu, cho ý kiến vào một số báo cáo theo Chương trình làm việc của hội nghị.

Thông cáo báo chí về phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã chính thức khai mạc sáng ngày 4/5/2015 tại Thủ đô Hà Nội.