chương trình hành động

Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT giảm bớt các đơn vị công lập trực thuộc

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có Quyết định số 960/QĐ-TTg ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).