chương trình giảm nghèo

Để người nghèo không bị bỏ lại phía sau

Thực hiện chủ trương nhân văn của Chính phủ là mang vốn ưu đãi đến những người nghèo, 20 năm qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) đã khẳng định vai trò và sứ mệnh của một mô hình quản lý vốn tín dụng chính sách đặc thù, sáng tạo, duy nhất của Việt Nam huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và cả xã hội tham gia thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững.

Xã nghèo thêm bết bát vì nhiều sai phạm

Nhiều sai phạm có liên quan đến dự án hỗ trợ đầu tư, sản xuất thuộc chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn xã Đoàn Kết vừa được cơ quan chức năng huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) phát hiện thông qua nguồn tin tố cáo của công dân.

Tăng cường cho vay các chương trình giảm nghèo

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội tăng cường cho vay các chương trình về giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, cho vay hộ nghèo, cho vay theo dự án... để có tác dụng lan tỏa về kinh tế, tạo việc làm, phát triển kinh tế địa phương.