chuỗi giá trị toàn cầu

Cung ứng linh kiện kiểu OEM, Thaco hội nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu

Là doanh nghiệp tiên phong phát triển công nghiệp hỗ trợ quy mô lớn, THACO đã và đang đẩy mạnh sản xuất và cung ứng linh kiện theo hình thức OEM (Original Equipment Manufacturer) cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Hà Nội phát triển công nghiệp hỗ trợ theo chuỗi giá trị toàn cầu

UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 94/KH-UBND về Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ TP Hà Nội năm 2020.

DN Việt khẩn trương khắc phục điểm yếu, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu

“Doanh nghiệp (DN) Việt Nam chậm tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu vì vướng vào hàng loạt yếu điểm như: chất lượng chưa đạt, năng suất thấp, công nghệ sản xuất lạc hậu, thị trường xuất khẩu nhỏ hẹp,… ông Ron Ashkin, Giám đốc Dự án USAID Link SMS đã nhận định như thế tại Diễn đàn xuất khẩu Việt Nam 2018 với chủ đề: “Tăng cường liên kết của Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu”.