chuỗi cung ứng

Thúc đẩy hợp tác thương mại và công nghiệp với đối tác châu Mỹ

Ngày 25/9 tại Hà Nội, Bộ Công thương tổ chức Diễn đàn Thương mại và Công nghiệp với các đối tác châu Mỹ 2020, kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Nóng chính sách hỗ trợ DN Việt tham gia chuỗi cung ứng thời kỳ hội nhập

Những khó khăn về vốn, công nghệ, trình độ quản lý và thiếu tính liên kết chính là những rào cản lớn đối với đa số doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia chuỗi cung ứng và hội nhập kinh tế thế giới.

“Sáng tối” thương trường: Phía sau những con số ấn tượng

Theo nhiều chuyên gia, xét về mặt kim ngạch thì xuất khẩu rau quả những năm gần đây có sự tăng trưởng ấn tượng. Nhưng xét về độ rộng của mỗi thị trường thì rau quả Việt Nam chưa đạt yêu cầu vì bán chưa nhiều.

Doanh nghiệp Việt Nam chưa chủ động nắm bắt cơ hội tham gia vào chuỗi cung ứng FDI

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (DN FDI) chiếm đến 70% lượng xuất khẩu của Việt Nam năm 2018 (đạt 244 tỷ USD) và phần lớn các DN FDI liên kết với nhà cung cấp nước ngoài.

Doanh nghiệp tăng cường phát triển bền vững chuỗi cung ứng

Các doanh nghiệp đang có xu hướng thực hiện các thay đổi mang tính bền vững đối với các chuỗi cung ứng của họ nhằm nâng cao kết quả kinh doanh.

Tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Ngày 13-4 tại Hà Nội, Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tổ chức diễn đàn “Dịch vụ Hỗ trợ phát triển kinh doanh” và công bố “Báo cáo thường niên Doanh nghiệp Việt Nam 2015”.