chứng nhận kiểm định

Trường đại học đầu tiên được kiểm định chất lượng theo chuẩn mới

Sau một năm triển khai công tác kiểm định chất lượng, Trường ĐH Thủy Lợi vừa được trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục.

Đầu năm 2017, cấp chứng nhận kiểm định tàu thủy theo lô

Theo Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Trần Kỳ Hình cho biết, đang chỉ đạo bộ phận chức năng nghiên cứu đổi mới phương thức chứng nhận kiểm định đối với phương tiện thủy nội địa đóng mới.